Inovujeme Plzeň
Festival pro studenty a inovátory Plzeň 30. 9. - 1. 10. 2021

Program konference


S kým bylo možné se potkat?

Seznam přednášejících

Konference - čtvrtek 30. 9. 2021

BLOK I.      9:00 - 10:30      Ekosystém rozvoje talentů a inspirace k podnikání
Popis:
V západočeské metropoli se podařilo vytvořit unikátní, odborníky oceňovaný ekosystém rozvoje talentů a podpory podnikání. Věnujeme se podpoře technického vzdělávání dětí ve věku 6-15 let (ZŠ) a studentů ve věku 16+ (SŠ, VŠ). Snažíme se mladé talenty udržet v regionu, inspirovat je ke startu vlastního podnikání, pomoci jim v začátcích a nasměrovat je k budování úspěšného businessu.

Obsah:
Představení ekosystému rozvoje talentů a podpory podnikání
Představení klíčových aktérů:
- Centrum robotiky (vzdělávání na úrovni ZŠ)
- SIT Port (vzdělávání a inspirace k podnikání věkové skupiny SŠ, VŠ)
- BIC Plzeň (inkubační program)
Představení projektu technologického parku TechTower

Pro koho je přednáška určena:
- Firmám z Plzně a regionu: Ekosystém přináší investorské příležitosti, je schopen přinést potřebné specialisty s technickým zaměřením, přičemž má potenciál rychle ovlivnit zaměření vzdělávání na základě potřeb podnikatelské sféry.


BLOK II.      10:30 - 12:00      Inovace a internacionalizace (dotace a zahraniční kontakty)
Popis:
Jak získat dotaci na inovaci výrobní technologie nebo vývoj nového výrobku? Jak najít zahraniční partnery pro technologickou, výzkumně-vývojovou či obchodní spolupráci? Konzultanti městské společnosti BIC Plzeň, zaměřené na podporu inovačního podnikání, seznámí zástupce firem z plzeňského regionu se svými odbornými službami a s aktuálními příležitostmi.

Obsah:
Dotační příležitosti pro podniky – podpora projektů výzkumu, vývoje a inovací
- Aktuální výzvy (ICT a sdílené služby a inovační vouchery OP PIK, TREND TA ČR)
- Připravované programy (OP TAK) - typy aktivit, které budou podporovány v dalších letech
- Služby BIC (způsob a průběh spolupráce s podnikem)
- Příklady úspěšných projektů
Podpora zahraniční spolupráce
- Enterprise Europe Network – největší síť na podporu mezinárodní spolupráce inovačních podniků
- Nástroje sítě pro vyhledávání zahraničních partnerů (databáze poptávek a nabídek, kooperační setkání…)
- Realizace zakázek v zemích EU (vysílání pracovníků apod.)
Plzeňské podnikatelské vouchery
- Představení programu (účel a výše podpory)
- Dosavadní čerpání (statistiky, úspěšné příklady)
- Výhled na další roky

Pro koho je přednáška určena:
- Firmy z Plzně a regionu se zájmem o inovace.


12:00      Občerstvení a volná diskuze


Změna programu vyhrazena