Inovujeme Plzeň
Festival pro studenty a inovátory Plzeň 30. 9. - 1. 10. 2021

Přednášející

Seznam představitelů, kteří vystoupí na Smart City konferenci.

Tomáš Cholinský

Ředitel úseku SIT Port
Správa informačních technologií m. Plzně

SIT Port se zabývá rozvojem technické komunity a podporou začínajících startupů. Realizuje nevšední projekty, rozvíjí talenty a inovativním podnikatelům nabízí celou řadu možností, jak nastartovat vlastní business. sitport.czKupilíková Martina

Ředitelka úseku Centrum Robotiky
Správa informačních technologií m. Plzně
Centrum robotiky se zabývá vzděláváním dětí v oblasti programování, robotiky, elektroniky, přírodních věd, aj. Realizuje semináře, exkurze a konference pro pedagogy s tématem smysluplného zavádění digitálních technologií do výuky. Je podporou škol v rozvoji informatického myšlení prostřednictvím programování a robotiky. centrumrobotiky.eu

Lenka Palánová

Senior konzultant BIC
BIC Plzeň
V rámci BIC pracuje s firmami, pomáhá s podnikatelskými záměry a s orientací v podmínkách projektů podpořených dotací. Služby pro začínající podnikatele. Koordinace a chod coworku BIC Port a VR Labu. bic.cz

Miroslava Skrziszowská

Senior konzultant BIC
BIC Plzeň
V rámci BIC se zaměřuje na Enterprise Europe Network a specializuje se na zahraniční obchodní spolupráci (vyhledávání nových možností pro české firmy). Pomoc s problematikou přeshraničního poskytování služeb nebo vysílání pracovníků do zahraničí. bic.cz

Martina Surynková

Senior konzultant BIC
BIC Plzeň
V rámci BIC pracuje s programem podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci, Plzeňské podnikatelské vouchery a koordinace žádostí o podporu z programu Inovační vouchery OP PIK. bic.cz

Zbyněk Doležal

Senior konzultant BIC
BIC Plzeň
V rámci BIC koordinuje podnikatelské plánování a financování inovací. Začínající podnikatele metodicky provází přípravou podnikatelského záměru. Pomoc s dotacemi pro realizaci firemních inovačních projektů. bic.cz