Inovujeme Plzeň
Festival pro studenty a inovátory Plzeň 21. 10. 2020

Přednášející

Seznam představitelů, kteří vystoupí na Smart City konferenci

Tomáš Krblich

Ředitel úseku aplikací
Správa informačních technologií m. Plzně
Hlavním úkolem úseku aplikací je zajištění provozu aplikací a informačních systémů pro město Plzeň a další zákazníky SITMP (webové stránky, SAP, Helios, GIS …). Podílí se i na rozvoji informačního systému města a zapojuje se do práce na evropských projektech financovaných z programu HORIZON2020 (PoliVisu a Duet).

Pavel Šmíd

Ředitel úseku DronySIT
Správa informačních technologií m. Plzně
Popularizujeme a rozvíjíme bezpilotní letecký průmysl v Plzni. Přinášíme nové možnosti využití bezpilotních leteckých prostředků nejen pro město a jím zřizované organizace. Jsme součástí Integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje. Napomáháme vzdělávání studentů ZČU formou certifikátového programu. dronysitmp.cz

Kupilíková Martina

Ředitelka úseku Centrum Robotiky
Správa informačních technologií m. Plzně
Centrum robotiky se zabývá vzděláváním dětí v oblasti programování, robotiky, elektroniky, přírodních věd, aj. Realizuje semináře, exkurze a konference pro pedagogy s tématem smysluplného zavádění digitálních technologií do výuky. Je podporou škol v rozvoji informatického myšlení prostřednictvím programování a robotiky. centrumrobotiky.eu

Tomáš Cholinský

Ředitel úseku SIT Port
Správa informačních technologií m. Plzně

SIT Port se zabývá rozvojem technické komunity a podporou začínajících startupů. Realizuje nevšední projekty, rozvíjí talenty a inovativním podnikatelům nabízí celou řadu možností, jak nastartovat vlastní business. sitport.cz