Inovujeme Plzeň
Festival pro studenty a inovátory Plzeň 21. 10. 2020

Z důvodu aktuální situace je letošní festival

ZRUŠEN
Věříme, že příští rok bude velkým akcím
nakloněn a znovu se shledáme
v prostorách DEPO2015.
Na co se můžete těšit?
Program
S kým se potkáte?

Seznam vystavovatelů